21 Ağustos 2019 Genel

‘SİAD EXPO YENİ BİR SİNERJİ OLUŞTURACAK!’

2023 vizyonu kapsamında “Her Alanda Güçlü Türkiye” hedefiyle Bilim, Ticaret, Sanayi ve teknoloji alanlarında önemli adımlar atılmakta ve önemli yatırımlar yapılmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve toplumsal refaha katkı sağlaması amacıyla, iç-dış ticaret ve yatırımlarını, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek için Hükümetimizce gece gündüz gayret sarf edilmektedir. Ekonomi ve uluslararası ticarette rekabet gücünün artırılmasına yönelik hamlelerle ülkemizin dünyada lider ülkeler arasında yer alması kararlılığı, bütün engellemelere rağmen devam etmektedir.Ülkemiz, 2002’den bu yana sürekli tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi gezi kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi, döviz dalgalanmaları vb birçok operasyona rağmen 3 kattan fazla büyüyerek zenginleşmiştir.Milletimizin güçlü desteği sayesinde hükümetimiz, tarihte iz bırakacak olan bu kutlu yürüyüşüne kararlı adımlarla devam etmektedir.Rekabetin ve teknolojik gelişmelerin önümüzdeki dönemde daha hızlanacağından hareketle ülkemizle beraber Sinop’umuzun kalkınması için İş dünyasının kendi arasında güç birliğini daha da geliştirerek, kaliteli üretim çıtasını yükseltmesine ihtiyaç duyulacaktır.Ülkemizin ticari hayatında yer alan firmalar olarak, katma değeri yüksek, yüksek teknolojili,marka, tasarım ve inovasyona dayalı mal ve hizmetlerin üretimi ve pazar/ürün çeşitlendirilmesi yoluyla ihracatımızı artırarak, ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmeliyiz.
Piyasalara kaliteli ve güvenli ürün arzı sağlamaya devam etmeli, ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine, ülkemizin çıkarları doğrultusunda yön vermeli, ülkemizin yatırım potansiyelini geliştirmeliyiz.Bu bağlamda Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti. ve SİAD (Sinoplu İş Adamları Derneği) iş birliği ile bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB desteği ile 19-22 Aralık 2019 tarihlerinde
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan “Sinoplu İş İnsanları Fuarı” ülkemiz ve yurt dışından farklı sektörden ziyaretçileri bir araya getirmesiyle teknoloji ve yeni yönelimlerin takibi açısından önemli görevler icra edecektir. Ticaretin gelişmesi için ihtiyaç duyulan ulaşım ve alt yapı vb. çalışmaların tamamlanmasında Hükümet olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi ifade ederken, bu tür organizasyonlarla iş insanları olarak sizlerin de İstanbul başta olmak üzere tüm diğer illerde de işbirliği çalışmalarının artırılmasına destek
vererek ticaret hacminin büyümesine, ülke olarak ekonomik kalkınmışlığa, gayri safi milli hasılası ve refah seviyesi yüksek bir ülke hedefine katkı sunmuş olacağınızdan dolayı şimdiden tebrik ve takdirlerimi ifade ediyorum.
Öte yandan Sinop özelinde Mükellef sayısı ve türleri incelendiğinde, toplamda 15292 Faal mükellefin, %94,43 oranıyla 14441’inin Gelir Vergisi mükellefinden oluştuğu, %5,57 oranıyla 851 Kurumlar Vergisinin bulunduğu görülmektedir. Bu tablo bize ilimiz açısından kurumsal işletmelerin ve kurumsal şirketlerin artırılması için yeni alternatiflere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerini, Balıkçılığa dayalı depolama hizmetleri, Akaryakıt ve nakliyat hizmetleri, İnşaat yan ürünler imalatı ve organize sanayi bölgesi fason tekstil imalatı sektörleri oluşturmaktadır. Sermaye yapısı güçlü şirketlerin sayılarının artmasının istihdamın artmasına ve İl gelir seviyesinin güçlenmesine olumlu katkıları olacaktır.
Sinop özelinde, gelirini gerçek usulde beyan eden mükelleflerimiz ile kurumlar vergisi mükelleflerimiz ilimizin ticaretini yönlendirmekte ve önemli katkılar sağlamaktadır. Sinop’umuzun Turizm, Balıkçılık, Kestane, Kestane Balı, Pirinç, Tuğla, Orman Ürünleri ve Eğitim alanlarında her yönüyle sahip olduğu büyük potansiyelin hakkıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda orman ürünleri vb. sektörlerde “hammaddeyi yerinde mamüle dönüştürecek”, kestane, balık ve pirinç gibi sektörlerde üretilen ürünlerin “işlenmiş” ürünlere dönüştürüleceği yeni yatırımlarla beraber “markalaşmaya” yönelik AR-GE çalışmaları için Sinop’lu iş insanlarımızı, Türkiye’nin diğer illerinde yaptıkları yatırım kadar, Sinop’umuza da yatırım yapmaya davet ediyorum.
Şehrimize, toplanan verginin çok üzerinde kamu yatırımı yapılmaktadır. Yeni kamu yatırımlarının yapılması için ilgili Bakanlık ve kurumlar nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte ticaret hacminin ve istihdamın arttırılmasına yönelik yapılacak yeni yatırımların gerçekleştirilebilmesi için hükümet olarak girişimcilerimizin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Özellikle de Sinoplu İş İnsanlarımızın Sinop’a yapacakları yatırımlarda her türlü kolaylaştırıcı, teşvik edici iş ve işlemde yardımcıları olacağımızın bilinmesini isterim.
SİAD EXPO Sinop’lu İş Adamları Fuarı 2019’un ülkemiz ve Sinop’umuz ekonomik ve sosyal hayatına yeni bir sinerji oluşturması için bütün firmalarımızın destek ve ilgilerini bekliyorum.