29 Ağustos 2019 Genel

‘SİAD Expo ilimiz ve ilçelerimiz için son derece faydalı olacak.’

Karadeniz’in İncisi Sinop ilimizin en şirin ilçesi olan Saraydüzü, 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla kurulmuştur. Saraydüzü’nün en eski bilinen tarihi M.Ö. 1400’lerde Gaşkalar’la başlamaktadır. Sonrasında ise Hititler, Paflagonlar, Lidyalılar, İranlılar, Pontuslular, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyeti altına girmiştir. Türklerin Anadolu’yu fethetmesinden sonra Saraydüzü’nün Bizanslılardan Türk Beyliklerine geçtiği biliniyor.Saraydüzü, ilçe nüfusu 1965’ten günümüze azalma eğilimindedir. Azalmanın nedeni, ilçe dışına verilen istihdam ve eğitim temelli göçler ile doğurganlığın azalmasıdır. Saraydüzü’ndeki işletmelerde sektörel yoğunlaşmanın daha çok; tarımla ilgili kooperatiflerde, inşaat ve tarıma dayalı imalat sektöründe olduğu görülüyor.Son yıllarda ilçemiz merkezinde önemli değişim ve gelişim ile ilçemizin altyapı ve içme suyu sorunu ve eksiklikliği tamamen ortadan kaldırıldı. İlçemize kurulan Ziraat Bankası ve Şehir Parkı gibi yaşam kalitesini yükselten çalışmalar süreklilikle devam ediyor. Bu sebeple SİAD Fuarı’nın ilimiz ve ilçelerimiz için son derece faydalı olacağını ön görmekteyiz.Sinop ilimizden ve ilçemizden ekmek parasını kazanmak için büyük şehirlere göç eden herkese yardım ederek, özellikle iş ve aş konularında destek verecek, kimseyi sahipsiz bırakmayan, büyük bir organizasyona imza atarak ilimiz ve ilçemizin ekonomisine de katkı sağlayacak olan Sinoplu İş Adamları Fuarı’nın yapımında emeği geçen tüm kıymetli iş dünyasına teşekkür ederim.

Hasan PEKER
Saraydüzü Belediye Başkanı