4 Eylül 2019 Genel

‘SİAD Expo, kaynaşmanın temellerini oluşturacak çok değerli bir girişimdir’

Dünyada fuarcılığın kökleri 629 yıllarına kadar gitmekte olup, ilk fuar, Kral Dagobert tarafından Paris yakınlarındaki St. Denis banliyösünde 629 yılında kurulan “Foire de Saint Denis”dir. Böyle bilinmesine rağmen bu günkü fuarcılıkla çok yakından ilgisi bulunmamaktadır. 18 ve 19. Yüzyıla kadar fuarcılık bir bölgede üretilen başlıca ürünlerin uzak bölgelere taşınarak satılmasıdır. Daha çok büyük pazarlar olarak değerlendirilmektedir. 25. Dönem Sinop Milletvekili MÜSİAD Sinop Şube Başkanı 18. ve 19. Yüzyıllarda sanayi devrimi ile birlikte fuarlar da tümüyle şekil değiştirmiş, ürün satmak yerine, ürünün tanıtımı ve tanıtımla birlikte yeni pazarlar oluşturulması cihetine gidilmiştir. Türkiye’de de fuarcılık tarihi Asur medeniyetine kadar uzanmaktadır. Cumhuriyet döneminde 1936 da İzmir Uluslararası fuarının kurulması sonrası Türkiye genelinde çok sayıda ilde fuarlar kurulmuştur. Bu fuarlar her yıl aynı tarihlerde kapılarını halka açmakla beraber bunlar daha çok eğlence ile satış ağırlıklı daha çok panayır anlayışında organizasyonlardı. Günümüzde fuarcılık doğrudan satış hedeflememektedir. Daha çok sektörel bazda çok geniş bir perspektifte Sanayicilerin ve tüccar kesiminin dünya ölçeğinde birbirleri ile tanışıp yeni pazarlara yönelmeleridir. İşte bu yönü ile fuarcılığı ele aldığımızda SİAD EXPO’nun değeri ortaya çıkmaktadır. SİAD tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen Sinop İş Dünyası ve Girişimcilik Forumunda yakalanan başarının fuarı kaçınılmaz kıldığını düşünüyorum. Sinoplular, özellikle de Sinop’tan yıllar önce gurbete gidenler İş Dünyası içinde oldukça büyük başarılar elde etmişlerdir. Sayıları onlarca, yüzlerce hemşerimizin gerek İstanbul’da, gerek Türkiye’nin değişik bölgelerinde ve gerekse de yurt dışında çok ciddi yatırımlar oluşturduklarını büyük bir mutlulukla izliyoruz. İlimizin ise mevcut özel sektör yatırımlarının gelişip güçlenmesine ve yeni yatırımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun sağlanabilmesinde SİAD EXPO 2019 ‘un çok önemli bir yeri olacağı inancı içerisindeyim. Bu inancımın temelinde ise İl dışı yatırımcılarımız ile kaynaşmak gelmektedir. SİAD EXPO bu kaynaşmanın temellerini oluşturacak çok değerli bir girişimdir. Her biri birbirlerinden değerli Sinoplu İş Adamları tarafından kurulmuş bulunan SİAD bugüne kadar gerçekleştirdiği sayısız etkinlikle Sinop ile İstanbul arasında köprü niteliği taşıyan çok değerli bir misyonu üslenmiştir. Tüm projelerinde ve çalışmalarında da büyük başarılar elde etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle SİAD EXPO’nun da tarihsel bir başarı olacağına inanıyorum. Bu vesile ile SİAD EXPO 2019 ‘un hayırlı uğurlu olmasını diler, başta SİAD ailesi olmak üzere emek veren, destek olan ve SİAD EXPO’ya katılım sağlayan tüm kesimlere şükranlarımı sunarım.

Cengiz TOKMAK
25. Dönem Sinop Milletvekili MÜSİAD Sinop Şube Başkanı