24 Ağustos 2019 Genel

‘SİAD Expo, ticarette yapmış olduğunuz atılımlarınıza yeni bir ivme kazandıracak!’

Sinop, Karadeniz’in en güzel tabii limanlarından biri ve bölgenin en eski şehirlerinden olup, yeşil ve mavinin iç içe girdiği doğa harikası bir kenttir.Temizliği ve sakin doğasıyla ülkemizin ender bölgelerinden olan ilimizin, sanayide ve üretimde de hak ettiği konuma ulaşması için kamuda, özel sektörde,sivil toplum kuruluşlarıyla ve tüm paydaşlar ile büyük bir gayret ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.7000 yıllık tarihi birikimi ile bugün geldiği noktada Sinop; 5800 km2 yüzölçümü ile coğrafi büyüklük olarak Türkiye’nin 59. ve 219.733 kişilik nüfusu ile de Türkiye’nin 72. ili durumundadır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Türkiye’nin 51. ili, kişi başına düşen GSYİH bakımından da 55. sırada yer alan Sinop, il ekonomisi içerisinde sektörlerin pay dağılımında kendine özgü ve çok farklı bir dağılım ortaya koymaktadır. %73 tarım, %21 hizmet ve %8’lik bir orana sahip olan Sinop ilimizin, sanayii sektöründe de ivme kazanacak ve kazandıracak çalışmalar için ve sektörel yapıya destek vermenin ve tüm paydaşlar ile birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu düşünmekteyim.Bu anlamda düzenlenecek olan Sinoplu İş Adamları Fuarının İş Dünyasındaki temsilcilerimize ekonomik ve ticari anlamda çok önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim.Bu açıdan Türkiye ekonomisinin son yıllarda uluslararası ticarette yapmış olduğu atılımlara bir ivme daha kazandıracak olan Sinoplu İş Adamları Fuarı’na,katkı sağlayan ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
Köksal ŞAKALAR
SİNOP VALİSİ