31 Ağustos 2019 Genel

‘Bu fuardaki ortak amacımız, iş dünyasının değerli temsilcileriyle yeni iş birlikleri için fırsatlar oluşturma çabasıdır.’

Ülkemizde yurt içi fuarcılık sektörünü düzenleme ve denetleme yetkisi, 2004 yılında yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanun ile TOBB’a verildi. Söz konusu yetkilendirme öncesi dönemde, işinin ehli olmayan kişilerin ve firmaların fuar adı altında panayır olarak adlandırabileceğimiz bir formatta organizasyonlar düzenlediği, sektörel düzenin bulunmadığı bir dönemdi. TOBB’daki çalışmalar öncelikle yurt dışındaki başarılı örnekler incelenerek başlandı. Ortaya konulan vizyon doğrultusunda, yürütülen çalışmalarla o günün şartlarında devrim niteliğinde bir mevzuat hazırlanarak, fuarcılık sektörü TOBB tarafından disiplinli hale getirildi. TOBB Fuarlar komitesi ve sektörün aktörlerini tek çatı altında toplayan ‘TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi’ oluşturuldu.Küresel fuarcılık endüstrisi, 1960’lı yıllarda Avrupa’da gelişmeye başladı. 1990’lı yıllarda zirveye ulaştıktan sonra 2000’li yıllarda fuarcılık Avrupa’dan Moskova, Türkiye ve Dubai eksenine kaydı. Bu avantajları, ülkemizin ulaşım ve konaklama bakımından geniş imkanlar sunması, doğu-batı ve kuzey-güney arasında doğal bir köprü vazifesi görmesi, uygun maliyeti şeklinde özetleyebiliriz: Ülkemiz, Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 1.6 milyar müşteriye ve toplam GSYİH’sı 24 trilyon doları bulan çok sayıda pazara kolay erişim imkanına sahiptir.
İlimizdeki durum ise, ‘Sinoplu iş adamları’ başta olmak üzere, ilimize yatırım yapabilecek potansiyeldeki iş adamlarımızı ve ilimizde üretim yapılan ürünlerin geniş pazarlara ulaşması vizyonuyla orta vadede Sinop’ta bir fuar düzenleme planlarımızda olup, SİAD’ın Sinop’lu iş adamlarını bir araya getirdiği bu fuarı da aynı şekilde önemsiyoruz. Sinop adına katma değer sağlayacağını düşündüğümüz birçok etkinlikte olduğu gibi bu fuara da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile birlikte katılma kararı aldık. Bu fuardaki ortak amacımız, iş dünyasının değerli temsilcileriyle ekonomik ve ticari iş birlikleri için yeni fırsatlar oluşturma çabasıdır.Fuar ile ilgili çalışmaları sürdüren arkadaşlarımıza bizleri de aralarında görmek istedikleri nazik davetleri ve sundukları emekleri için teşekkür ediyor, fuarın şimdiden Sinop ilimiz adına hayırlı ve faydalı olmasını diliyoruz.

Salim AKBAŞ
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı